FRITIDSAKTIVITETER I ROSTRUP OG OMEGN

I januar 1999 mødtes repræsentanter fra en række af de lokale foreninger og Rostrup Skole for i fællesskab at opstille en plan for renovering af Rostrup Klubhus og etablering af nye udendørs aktivitetsmuligheder på området mellem klubhuset og Rostrup Skole. 
Baggrunden herfor var et fælles ønske om:
At sikre liv og fortsat udvikling i Rostrup ved at fastholde de nødvendige servicefaciliteter i kraft af dagligvareforretning, håndværkervirksomheder, børnepasningsmuligheder og fritids- og foreningstilbud.


En arbejdsgruppe udarbejdede et idéoplæg som grundlag for ansøgninger til en række fonde. Sammen med denne økonomiske bistand, en husstandsindsamling i lokalområdet og sponsorerede byggematerialer er det lykkedes at etablere Rostrup Aktivitetscenter.

I selve arbejdsprocessen har lokalområdets private erhvervsdrivende, interessegrupper og privatpersoner været meget velvillige og har ydet en kæmpestor frivillig og ulønnet indsats.

Dette betød at borgmester H.C. Maarup fredag d. 7. juni 2002 kunne foretage den officielle indvielse.

Den primære anvendelse af Rostrup Klubhus er stadig at fungere som klubhus for områdets foreninger. Men renoveringen og en ny ruminddeling har givet yderligerre anvendelsesmuligheder. 
En stort festsal, så der er mulighed for udlejning til møder og selskaber. De foretagne reparationer og udskiftninger har sikret en vedligeholdelsesmæssig, enegirigtig og miljøfornuftig drift af huset.
Den udendørs del af projektet har drejet sig om at skabe et samlingssted med lege- og fritidsfaciliteter for foreninger, institutioner, interessegrupper og enkeltpersoner.

Den udendørs del af projektet har drejet sig om at skabe et samlingssted med lege- og fritidsfaciliteter for foreninger, institutioner, interessegrupper og enkeltpersoner.
Materialevalget er foretaget ud fra miljø- og naturvenlige principper. Eksempelvis er planker til borde, bænke og banderne til multibanen lavet af udsavede planker fra elmetræer.
Der er opbygget grillpavilion af natursten, plantet læhegn af bøg.
En kæmpesten på 24,5 ton udgør udfordrende legemuligheder for de klatrelystne.
Petanquebanen giver udfordringer for folk med boldøje, mens den store multibane indbyder til mange sportslige anvendelsesmuligheder. Eksemplevis er banen anlagt, så den kan overrisles og bruges til skøjteløb.

Dette lokale projekt- og andre tilsvarende i byen - gennemført ved sammenhold og frivillighed medførte, at Rostrup blev udvalgt til finalen om titlen som ÅRETS BØRNEBY 2002. Ved udvælgelsen værdsætter komiteen initiativ, engagement og frivilligt arbejde, der udføres for at forbedre børn og unges vilkår.
 
Ved udvælgelsen værdsætter komiteen initiativ, engagement og frivilligt arbejde, der udføres for at forbedre børn og unges vilkår.
I finalen blev Rostrup tildelt 2. pladsen og 10.000,- kr. En flot placering og en stor anerkendelse til de mange, der på en aktiv, frivillig og ulønnet måde arbejder for fællesskabet.