PENSIONISTFORENINGEN


Oue-Valsgaard-Rostrup Pensionistforening

Vi er en forening med ca. 175 medlemmer. Som navnet siger er vi en "3-i-en" forening i Mariagerfjord Kommune.


Vi afholder forskellige arrangementer. Bl. a. udflugter, som går ud i det danske landskab ca. fire - fem gange om året.


Vi deltager i møder som "De Samvirkende Pensionistforeninger" holder.

 Vi er på farten hele året.
Der bliver afholdt Grundlovsfest, vi deltager i amtsforeningens sommerfest, som foregår i Ø.Hornum etc.Formand:
Ivan Nielsen 
Lundgårdsvej 10
Rostrup
9510 Ardne
tlf. 9856 6083

 
 
Næstformand: 
Bente Grøn
Ouevej 37
9500 Hobro
 
 
Martha Porse
Lillegade 42.  2
9500 Hobro
 
 
Erling Sørensen
Teglværkssvinget 1
9500 Hobro

Kasserer:

Johnny Jensen
Bækparken 14
Valsgård
9500 Hobro
 
 
Holger Andersen
Rostrupbyvej 40
Rostrup
9510 Ardne
 
Rosa Mouridtsen
Rugmarken 8 B
9510 Arden