LOKALHISTORISK FORENING

Foreningens navn:   Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv    
Hjemsted: Kulturhuset i Arden, 
Bluhmensgade 19, 2 sal til venstre, DK-9510 Arden

Foreningens Historie:

Foreningen blev startet september 1975 af private personer i Kielstrup.

 Forenings opgave er at indsamle Arkivalier i lokalområdet, det vil sige hele den tidligere Arden Kommune.
Oue-Valsgård-Astrup-Rostrup-St.Arden-Arden Vebbestrup-Rold.Vores formål med arkivet er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billede & lydoptagelser, der har tilknytning til vores dækningsområde.
At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed. 
Udbrede kendskabet til Arden lokalhistorisk forening og Arkivs dækningsområde (Kultur), Historie og styrke interessen for arbejdsområdets historie.Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje og dets forbliven som sådan garanteres.

Arkivalier er sædvanligvis tilgængelige efter 50 år.
Denne regel gælder med mindre:
 
  • 
a ) der er aftalt andet i forbindelse med afleveringen.

  • b ) arkivet har skønnet, at der bør gælde en længere frist.

  • c) der er tale om følsomme personsager, som sædvanligvis først er tilgængelig, når de er 75 år.Foreningens Hjemmeside   www.ardenarkiv.dk  
Foreningens e-mail: ardenarkiv@gmail.com    
Formanden:  Anita Sørensen 

TLF. 60 49 23 27
Åbningstid: Tirsdag kl.13:00 - 17:00
Medlemsskab:
 
Pris:   1 person 60 kr.
Ægtepar 90 kr.

Foreninger og butikker kan tegne et Støttemedlemskab.
det koster 150 kr.

Større Virksomheder kan tegne et Støttemedlemskab
det koster 250 kr.