MENIGHEDSRÅDET ROSTRUP OG OMEGNS KIRKE

  Ansatte og menighedsråd ved Rostrup Kirke: 

 

Sognepræst:
Jane Jelsbak

Astrup Præstegård

Skørpingvej 8, Astrup
Tlf. 98 56 50 14
e-mail: jj@km.dk
 

Kirkesanger:

Tina Bach

Ambjergvej 9

9560 Hadsund

Tlf. 98 56 64 46
 

Graver:

Per Sørensen

Rostrup Byvej 31

9510 Arden

Tlf. 98 56 60 27
 

Menighedsrådsformand:

Solveig Frandsen

Rostrupvej 15

9500 Hobro

Tlf. 98 56 60 60
 

Kirkeværge:

Tenna Pedersen

Stenstrup Byvej 26

9500 Hobro

tlf. 21 39 52 73
 

Øvrige medlemmer


Niels Anton Jensen

Stenstrupvej 20

9500 Hobro


Eva Bach Hansen

Rostrupvej 7

9500 Hobro


Anna Lassen

Kridtvejen 4

9510 Arden