ROSTRUP OG OMEGNS KIRKE - KONFIRMATION

Konfirmation i Rostrup Kirke søndag d.13. maj, kl. 10:00
 
Følgende 9 blev konfirmeret af præst Jane Jesbak:
 
Mikkel Bach Christiansen
Niklas Bak Damborg
Kathrine Ahm Jungdal
Joakim Ladefoged
Jacob Hjort Laursen
Joachim Laustsen
Morten Madsen
Sara Thomsen
Mikkel Ulnits Lauridsen
Forrest fra venstre:
Joachim Laustsen, Kathrine Ahm Jungdal, Sara Thomsen, Morten Madsen og præsten Jane Jelsbak.
Bagest fra venstre:
Niklas Bak Damborg, Mikkel Ulnits Lauridsen, Joakim Juel Ladefoged, Mikkel Bach Christiansen og Jacob Hjorth Laursen.