ROSTRUP KLUBHUS

Rostrup KlubhusRostrup Klubhus er hjemsted for Rov-Idrætsforening og Rostrup
Borgerforening.

Rostrup Klubhus ligger i ”hjertet” af Rostrup.
Rostrup Skolevej 4, 9510 Arden

Rostrup Klubhus formål er at drive et klubhus i Rostrup, der åbner mulighed for aktiviteter indenfor sport, fritid, kulturel og lignende aktiviteter.

Det er primært vores børn, der har ”fornøjelse” af klubhuset som aktive, men også arrangementer som f.eks. byfest, høstfest og mødeaktiviteter rummer huset plads til.

Du og din familie er velkommen til at kigge indenfor i klubhuset.

Se Klubhusets kalender for ledige datoer >> Gå til Kalender

Præsentation af bestyrelsen:

Bestyrelsen pr. 01.04.2014 består af følgende:


Formand

Klaus Sørensen
Stenstrup byvej 26
Stenstrup
9500 Hobro
Mobil: 4139 8601

Næstformand

Anders Chr. Kjær

Egelundsvej 20

Rostrup

9510 Arden

Mobil: 2024 9275

Mail: fisk@medestedet.dk


Kasserer

Thomas Lisberg 

Gammelvej 4

Rostrup

9510 Arden

Tlf.:

Sekretær

Tlf.:

Mobil: 

Mail:

 
Udlejning

Per Sørensen

Rostrup Byvej 31

Rostrup

9510 Arden

Tlf.: 9856 6515

Tlf.: 9856 6027
Mail:
rmgraverkontor@mail.dk
 
Medlem

John Nielsen

Storkedamsvej 1

Rostrup

9510 Arden

tlf.: 8643 3802

Mobil: 2190 4569

Mail: john.nielsen@rostrup-by.dk 

Medlem
Peter Madsen
Lundgårdsvej 19
Lundgård
9510 Arden
Mobil: 2342 3050
 
Tilsyn

Inger Sørensen (Nutte)
Spangvad 1
Rostrup

9510 Arden

Mobil: 2121 9566

Lidt praktisk information:


Som medlem af institutionen optages foreninger, institutioner og selskaber – efterfølgende betegnet som medlemsforeninger. Optagelse skal godkendes af bestyrelsen og kan ankes for generalforsamlingen.
For at blive medlem skal der indbetales kr. 500,00 som indskudskapital.

Medlemmer har ikke ret til nogen del af institutionens formue, og modtager ikke nogen form for udbytte.

Udlejning af klubhuset omfatter mødelokale (til ca. 100 personer), køkken, toilet- og badefaciliteter.

Henvendelse vedr. leje af klubhuset sker til Per Sørensen / 9856 6027 / rmgraverkontor@mail.dk, hvor der skal udfyldes en lejekontrakt samt afregnes inden lejemålets start..

Lejekontrakt af Rostrup Klubhus kan hentes i PDF her >>KLIK<<